Espoo Museum of Modern Art

Michael Schilkins förtjusande keramikdjur visas i en djurvärld designad av Lotta Mattila

Michael Schilkin feat. Lotta Mattila. © Ari Karttunen / EMMA
Michael Schilkin feat. Lotta Mattila. © Ari Karttunen / EMMA

På utställningen Michael Schilkin feat. Lotta Mattila visas en grupp uttrycksfulla djurskulpturer i keramik. Utställningsbesökarna får se livsmiljöer där djurskulpturer av två konstnärer från olika tidsperioder möts. Utställningen som huvudsakligen bygger på samlaren Kyösti Kakkonens samling visas 2.6.2020–28.2.2021 i anslutning till visningslagret Bryk & Wirkkala.

Michael Schilkin (1900–1962) som representerar modernismen berättar historier med hjälp av sina bilder. Han är känd för sina storskaliga verk på fasader, men också för sina små, sympatiska djurskulpturer. Schilkins narrativa fasadreliefer berikar fortfarande gatubilden i Helsingfors, bland annat på exteriörerna till Arabias fabrik och finska handelshögskolan. Schilkin arbetade med djurmotiv genom hela sin karriär. I sina skulpturer fångade han på ett fint sätt djurens rörelser och natur.

Michael Schilkin föddes i Ryssland och gjorde en internationell karriär som keramikkonstnär och skulptör, också utanför Finland. Han emigrerade till Finland som 21-åring, studerade vid Centralskolan för konstflit i Helsingfors och gjorde en lång karriär som konstnär på konstavdelningen vid Arabias fabrik.

Kurator för utställningen Michael Schilkin feat. Lotta Mattila som visas på EMMA är nutidskonstnären Lotta Mattila (f. 1986) som också arbetar med keramik och är känd för sina djurmotiv. För utställningen har hon designat olika livsmiljöer som bebos av Schilkins djur. Liksom de barn och vuxna som besöker utställningen betraktar också Mattilas djurskulpturer, bland annat björnungar, ekorrar och en babian, Schilkins djur.

”Lera är ett material som återger rörelser och känslor hos den som bearbetar det. Jag närmade mig Schilkins produktion ur en kollegas perspektiv, eftersom jag också själv är konstnär och arbetar med lera. En person som känner materialet kan ännu på det brända stycket läsa dessa spår av händer. För mig berättar Schilkins keramikskulpturer om en konstnär som formar leran i sin ateljé, och som njuter av sitt arbete. Djurskepnaderna får min fantasi att galoppera iväg, in i deras egna berättelser. Med landskap skapade i rummet och möten mellan skulpturer vill jag öppna upp de berättelserna för museibesökarna, och mina skulpturer ställer sig som sällskap för museibesökarna, för att beundra Schilkins produktion”, berättar Lotta Mattila.

Schilkins livsverk är samtida med till exempel Kaj Francks, Birger Kaipiainens och Rut Bryks konstnärliga arbete. Schilkin och Bryk arbetade på Arabias keramikfabrik vid samma tid. Utställningen på EMMA visas i anslutning till visningslagret Bryk & Wirkkala som presenterar Tapio Wirkkalas och Rut Bryks livsverk, i rummet för tillfälliga utställningar. Den skapar därmed en dialog mellan två banbrytande modernisters och en tidigare kollegas arbeten.

Läs mera