Espoo Museum of Modern Art

Pilvi Takala och Pierre Huyghe är de följande konstnärerna i EMMAs och Saastamoinen stiftelsens serie av InCollection-komissionsutställningar 

InCollection är en serie årligen återkommande utställningar med beställningsverk på uppdrag av EMMA – Esbo moderna konstmuseum och Saastamoinen stiftelsen. Genom utställningarna utvidgas stiftelsens samling årligen med ett nytt verk av en visionär samtidskonstnär. Stiftelsen och museet väljer tillsammans den konstnär som inbjuds, och kring verket arrangeras en utställning som på ett övergripande sätt tar EMMAs arkitektur i besittning. De följande kommissionskonstnärerna i serien är Pilvi Takala och Pierre Huyghe. Bådas utställningar kommer att visas på EMMA år 2023.

Den unika serien kommissioner utökar Saastamoinen stiftelsens konstsamling med verk beställda av banbrytande konstnärer, och ger samtidigt konstnärerna möjlighet att utveckla och genomföra en imponerande, kuraterad utställningsupplevelse i EMMAs lokaler. Varje konstnär besöker museet i god tid för att stifta bekantskap med det och med omgivningen. Ett av de viktigaste drivande motiven för samarbetet mellan EMMA och stiftelsen är möjligheten att gå in i en djuplodande dialog med konstnären och erbjuda möjligheten att presentera konstnärens verk på bästa möjliga sätt.

Följande utställning i InCollection-serien är Pilvi Takalas Close Watch, som öppnar på EMMA i början av 2023. Frame Contemporary Art Finland har i samarbete med Saastamoinen stiftelsen producerat verket för Finlands paviljong på den 59:e Venedigbiennalen, som Frame är kommissionär för. Verket premiärvisas på biennalen i april 2022. Takala är en prisbelönt finsk konstnär som i sina verk utforskar olika gemenskaper och deras oskrivna regler. På EMMA visas det flerkanaliga videoverket Close Watch på ett sätt som är särskilt planerat för och knutet till museets arkitektur. Utställningen erbjuder publiken en upplevelsefylld – kanske också överraskande – möjlighet att dryfta teman kring makt och trygghet i våra vardagliga miljöer. Kurator för utställningen är Christina Li.

Den sjätte konstnären i InCollection-serien är franska Pierre Huyghe, vars akvarieliknande verk Abyssal Plain Saastamoinen stiftelsen har anskaffat till sin samling. Verket fungerar som utgångspunkt för utställningen som öppnar på EMMA i juni 2023. Huyghes utställningar är levande helheter som ger åskådaren en möjlighet att möta en medveten miljö. Kring verket Abyssal Plain kurateras en omfattande utställning som utnyttjar den skoglika parken som omger EMMA. Kuratorer för utställningen är EMMAs intendent Arja Miller och Simon Friese som är chef för danska Creator Projects.

De tidigare kommissionsverken i serien är Alicja KwadesTrans-For-Men (Fibonacci) (2018), Tatsuo MiyajimasSky of Time (2019), Eeva-Leena Eklunds Dance With Me och Lilac Eyes (2020) samt Chiharu Shiotas Tracing Boundaries (2021). Genom att ingå i en återkommande serie blir konstnärerna också delar av ett större kontinuum och skapar tillsammans under årens gång en mycket speciell helhet, med ett inlägg i taget i en lång dialog. InCollection-samarbetet skapar ett slags mikrokosmos, ett eget långsiktigt och ambitiöst utvecklingsprojekt för Saastamoinen stiftelsens konstsamling och EMMAs program. Alla konstnärer som deltagit i serien har skapat unika upplevelser för publiken, relaterade till den arkitektur och omgivning som ger EMMA dess karaktär.

Läs mera om InCollection: www.incollection.fi

Läs mera