Espoo Museum of Modern Art

Pierre Huyghe, Abyssal Plain, 2015. Foto: Zak Kelley, med konstnärens tillstånd / Hauser & Wirth, London © Pierre Huyghe
Pierre Huyghe, Abyssal Plain, 2015. Foto: Zak Kelley, med konstnärens tillstånd / Hauser & Wirth, London © Pierre Huyghe

07.06.2023 - 22.10.2023

Pierre Huyghe: Chimeras

Konstnären Pierre Huyghe (f. 1962) har i mer än tre decennier arbetat med att omdefiniera konstutställningen och det konstnärliga uttrycket. Utställningen Chimeras består av fem verk som tillkommit under de senaste tio åren och som uttrycker en ständigt föränderlig, annorlunda, icke-mänsklig och omänsklig subjektivitet. I verken förenas många slag av intelligenta biologiska och teknologiska livsformer, som lär sig och utvecklas på oförutsägbara sätt. Utställningens titel Chimeras (sve. chimärer) syftar på organismer som har mer än en distinkt genotyp. Huyghe använder sig av detta begrepp för att beskriva en icke-binär värld där två olika manifestationer kan existera samtidigt.

Utgångspunkten för kurateringen av utställningen var verket Abyssal Plain (Djuphavsvidd), som har köpts in till Saastamoinen stiftelsens samling. Pierre Huyghe är den sjätte konstnären i EMMAs och Saastamoinen stiftelses utställningsserie InCollection, där man varje år köper in ett verk av en visionär samtida konstnär till stiftelsens samling. Kuratorer för utställningen Chimerasär EMMAs tidigare intendent Arja Miller och direktören för danska Creator Projects Simon Friese i samarbete med Pierre Huyghe studios kurator Anne Stenne.

Läs mer om utställningens verk i mobilguiden.

Utställningen har producerats med stöd av Hauser & Wirth.

InCollection-serien

InCollection är en serie av årligen återkommande utställningar och beställningsverk som Saastamoinen stiftelsen och EMMA tillsammans producerar.

Genom InCollection-serien utvidgas Saastamoinen stiftelsens konstsamling med verk av banbrytande konstnärer. Var och en av konstnärerna skapar ett till platsen bundet verk, som i sig beaktar museets arkitektur och omgivning.

I samband med att det beställda verket offentliggörs hålls en utställning som ger en bredare presentation av konstnärens aktuella produktion.

Läs mera om InCollection:

 www.incollection.fi

Relaterat innehåll