Espoo Museum of Modern Art

Pierre Huyghe, Abyssal Plain, 2015. Foto: Zak Kelley, med konstnärens tillstånd / Hauser & Wirth, London © Pierre Huyghe
Pierre Huyghe, Abyssal Plain, 2015. Foto: Zak Kelley, med konstnärens tillstånd / Hauser & Wirth, London © Pierre Huyghe

07.06.2023 - 22.10.2023

Pierre Huyghe: Abyssal Plain

Pierre Huyghes akvarieverk Abyssal Plain som anskaffats till Saastamoinen stiftelsens samling fungerar som en introduktion till konstnärens utställning på EMMA. Abyssal Plain uttrycker och reproducerar förhållanden där olika slags varelser kan leva i harmoni med varandra, utan hierarkier eller noga definierade mål. Kring verket kurateras en mer omfattande utställning över Huyghes produktion, som också kommer att utnyttja den skogliknande parken som omger EMMA.

Pierre Huyghes (f. 1962) utställningar är levande helheter. Huyghe utmanar de traditionella konstuppfattningarna genom att kombinera olika uttrycksformer i skepnaden av biologiska, teknologiska och intelligenta livsformer som kan lära sig, omforma sig och utvecklas. För Pierre Huyghe är en utställning en levande ritual. Den ger åskådaren en möjlighet att möta en medveten miljö som själv kan förnimma och observera, och skapa nya möjligheter för interaktion mellan skeenden eller element.

Kuratorer: Arja Miller (EMMA) och Simon Friese (Creator Projects/Danmark)

  • 07.06.2023 - 22.10.2023
  • 2. våningen
  • 20€ / Vuxna över 29 år

    10€ / 18–28-åringar och övriga rabattgrupper

    0€ / Under 18 och över 70 år

    0€ / Museikortet

InCollection-serien

InCollection är en serie av årligen återkommande utställningar och beställningsverk som Saastamoinen stiftelsen och EMMA tillsammans producerar.

Genom InCollection-serien utvidgas Saastamoinen stiftelsens konstsamling med verk av banbrytande konstnärer. Var och en av konstnärerna skapar ett till platsen bundet verk, som i sig beaktar museets arkitektur och omgivning.

I samband med att det beställda verket offentliggörs hålls en utställning som ger en bredare presentation av konstnärens aktuella produktion.

Läs mera om InCollection:

 www.incollection.fi

Relaterat innehåll