Espoo Museum of Modern Art

© Ella Tommila / EMMA
© Ella Tommila / EMMA

17.04.2019 - 04.06.2019

Antti Kytömäki: Fall

Antti Kytömäkis installation visas som en del av SEB:s och EMMAs serie med nya samlingsverk som visas första gången i SEB:s entréhall. Fritt inträde!

I Antti Kytömäkis kinetiska installation Fall tecknar satinband ett ständigt föränderligt men ändå repetitivt mönster på vit botten. Banden vaknar till liv och får nya betydelser då de är i rörelse. Installationen är en del av SEB:s och EMMAs serie med nya samlingsverk som visas första gången i SEB:s entréhall. Fritt inträde!

Antti Kytömäki (f. 1979) är en bildkonstnär från Helsingfors som huvudsakligen arbetar med mekaniska verk där han studerar ljud, upprepning, rörelse och möjligheterna att skapa ändlösa nya variationer. I Kytömäkis planeringsprocess spelar improvisation och materialexperiment en särskilt viktig roll i och med att de dikterar verkens slutliga form.

Kytömäkis verk är visuellt klara och minimalistiska samtidigt som de formmässigt ändå erbjuder många tolkningsmöjligheter. Verket Fall väcker associationer till teckning men också till rörelsemönster i naturen, exempelvis virvelvindar eller vågrörelser i havet. Den ständiga kretsgången ger verket en hypnotisk karaktär.

Kytömäki blev bildkonstkandidat vid Konstuniversitetets Bildkonstakademi 2018 och håller nu på att slutföra sina magisterstudier inom utbildningsprogrammet för skulptur. Åren 2014–2015 studerade han också ljudkonst inom utbildningsprogrammet Nordic Sound Art.

Som ett resultat av samarbetet mellan SEB (Skandinaviska Enskilda Banken) och EMMA visas nya verk ur EMMAs samlingar i SEB:s entréhall. En ledande tanke i SEB:s verksamhet är att kreativitet, innovativitet och modet att se världen med andra ögon bildar nyckelfaktorer då vi bygger en bättre värld. EMMA åter är ett konstmuseum som erbjuder starka upplevelser framsprungna ur konstens kraft. Museet vill visa konst på ställen där människor rör sig och lever sina liv.

Öppet vardagar kl. 9–16.
SEB, Södra Esplanaden 18, 00130 Helsingfors
Fritt inträde

Relaterat innehåll