Espoo Museum of Modern Art

Dora Budor: Bevarelsemaskinen, 2018-2019. Saastamoinen stiftelsens konstsamling. © Paula Virta / EMMA – Esbo moderna konstmuseum.
Dora Budor: Bevarelsemaskinen, 2018-2019. © Paula Virta / EMMA

03.08.2022 - 23.04.2023

Dora Budor: Bevarelsemaskinen

Dora Budors platsspecifika verk Bevarelsemaskinen (The Preserving Machine) är ett slutet gult rum, där en ensam robotfågel flyger fram och tillbaka i ett landskap som konstruerats av skrot som hittats i museets närhet och av stycken av förfallna byggnader. Flygbanan bygger på en rörelsevektor härledd ur Magnus Lindbergs musik. 

Verkets namn Bevarelsemaskinen härstammar från en science fiction-novell av Philip K. Dick från 1953. Den handlar om ett försök att efter en kulturell kollaps rädda den klassiska musiken genom att koda in notsamlingarna i djur. Mutationer i djuren förändrar emellertid musikverken till oigenkännlighet – naturen och kulturen konkurrerar för sin existens. 

Dora Budor (f. 1984) är en kroatisk konstnär som arbetar i New York. Som sitt medium använder hon konstutställningen, vars element hon förstärker, separerar eller förenar på nytt. På det sättet bygger hon upp ett ömsesidigt beroendeförhållande mellan verket och rummet. Med hjälp av en filmföreställnings fenomenologiska redskap skapar hon bilder som fungerar som kanaler för minne och betydelse.

Relaterat innehåll