Dora Budor, The Preserving Machine, 2018–19. © Philipp Hänger / Kunsthalle Basel. The Saastamoinen Foundation Art Collection / EMMA – Espoo Museum of Modern Art
Dora Budor, The Preserving Machine, 2018–19. © Philipp Hänger / Kunsthalle Basel. The Saastamoinen Foundation Art Collection / EMMA – Espoo Museum of Modern Art

24.08.2022 - 02.04.2023

Dora Budor: The Preserving Machine

Dora Budors installation The Preserving Machine visas som en del av utställningen På spaning efter nutiden. In i den storskaliga installationen flyger en ensam robotfågel vars flygbana bygger på en rörelsevektor härledd ur Magnus Lindbergs musik.

Verkets namn The Preserving Machine härstammar från en science fiction-novell av Philip K. Dick från 1953. Den handlar om ett försök att efter en kulturell kollaps rädda den klassiska musiken genom att koda in notsamlingarna i djur. Mutationer i djuren förändrar emellertid musikverken till oigenkännlighet – naturen och kulturen konkurrerar för sin existens.

Dora Budor (f. 1984) är en kroatisk konstnär som arbetar i New York och som är känd för sina flerdimensionella och interaktiva installationer som ofta utmanar våra erfarenheter och förnimmelser i rummet. I sina verk utnyttjar hon robotik och ett filmatiskt berättande för att skapa ett nästan science fiction-aktigt intryck.

  • 24.08.2022 - 02.04.2023
  • 2. våningen
  • 12€ / Vuxna

    0€ / Under 18 och över 70 år

Relaterat innehåll