Espoo Museum of Modern Art

Paula Lehtonen: Syaani Meri, 2017.
Paula Lehtonen: Syaani Meri, 2017.

25.10.2017 - 07.01.2018

Paula Lehtonen: Cyan Sjö

En installation, Cyan Sjö, av konstnären Paula Lehtonen kan upplevas både utifrån gatan och inne i entrén till SEBs kontor i Helsingfors. Verket beskriver Östersjöns två sidor: det vackra och rent av romantiska havet i kontrast till ett av världens ekologiskt känsligaste och mest förorenade hav.

Paula Lehtonen (f. 1983) är en bildkonstnär från Helsingfors som inspireras av förhållandet mellan människa, natur och teknologi. Många av hennes senaste verk förmedlar bilder av naturfenomen med teknologiska medel. Lehtonen fascineras av extrema naturfenomen och de förändringar som katastrofer åstadkommer i välbekanta landskap.

Installationen Cyan Sjö i SEB:s entré består av en havsvy tryckt på flaggduk, artificiell vind och en videoprojektion. På dagen svallar havet i vinden, men på natten täcks havsytan aven alglik projektion som fotograferats i Skärgårdshavetsommaren 2014. Verket beskriver Östersjöns två sidor: det vackra och rent av romantiska havet i kontrast till ett av världens ekologiskt känsligaste och mest förorenade hav.

Ett annat namn för blågrön alg är cyanobakterie. ”Cyano” kommer från grekiskans κύανος (kúanos), som betyder blå.

Relaterat innehåll