Espoo Museum of Modern Art

The Lepidopterologist, 1950. Private collection.
The Lepidopterologist, 1950. Private collection.

12.05.2016 - 04.09.2016

Rut Bryk: Den magiska lådan

Rut Bryk hörde till de främsta konstnärerna i det efterkrigstida Finland. Hon förnyade den moderna keramikkonsten med sina verk som förmedlar en intensiv stämning och känslighet. Efter de tidiga alstrens färggranna och berättande framtoning följde monumentala verk som gjorde anspråk på rummet och arkitekturen.

Utställningen Den magiska lådan som anknyter till Rut Bryks och Tapio Wirkkalas jubileumsår. Utställningen bjuder på en bred presentation av Rut Bryks (1916–1999) produktion. Den bygger huvudsakligen på kollektionen av Stiftelsen Tapio Wirkkala Rut Bryk som är deponerad på EMMA.

Rut Bryk (1916–1999) hörde till de främsta konstnärerna i det efterkrigstida Finland. Hon förnyade den moderna keramikkonsten med sina verk som förmedlar en intensiv stämning och känslighet. Efter de tidiga alstrens färggranna och berättande framtoning följde monumentala verk som gjorde anspråk på rummet och arkitekturen. Utställningen markerar 100 år från Rut Bryks födelse.

Rut Bryk – en internationell föregångare inom den nordiska modernismen och keramiken

Rut Bryk studerade grafisk planering vid Centralskolan för konstflit under åren 1936–1939. Kort efter examineringen kallades Bryk som planerare till konstavdelningen vid Arabias fabriker, där hennes karriär sträckte sig över cirka femtio år. I förhållande till keramiken började hon från grunden – lärde sig tekniker, glasering och färganvändning. Birger Kaipiainen lärde Bryk sgraffitotekniken som var en naturlig länk till det grafiska uttrycket.

Bryks framgång började redan i början av 1940-talet och nådde snabbt internationella mått. Under sin karriär övergick Bryk från skapande av små berättande och föreställande verk till stora, monumentala och rumsliga skulpturer. Den första tidens tecknande och måleriska kolorism övergick i en rytmisk behärskning av form och yta. Utställningen över Rut Bryk baserar sig huvudsakligen på Stiftelsen Tapio Wirkkala Rut Bryks samling som är deponerad i EMMA. Som kurator för utställningen fungerar FD Harri Kalha. I samband med utställningen publicerar museet också en omfattande bok om Rut Bryks produktion, baserad på Kalhas forskning.

Rut Bryks konst ses ofta närmast som en del av den finländska konstindustrins historia, eftersom hon skapade sina verk huvudsakligen av keramik och föredrog seriella arbetsmetoder. Verken är ändå unika och plastiska. Hennes sätt att använda färger var mycket måleriskt och sättet att förena verken med rummet vittnar om nyskapande inom skulpturkonsten och om modernt visuellt tänkande.

”Oväsentlig” teknik intresserade

Keramiken, som tidigare snarast förknippats med konstindustri eller -hantverk, får allt mera utrymme inom nutidskonsten. Rut Bryk var en internationell föregångare inom den nordiska modernismen och keramiken. Via keramiken fann Bryk ett eget personligt arbetssätt och en internationell karriär. Keramiken har som teknik rönt en märkbar värdeökning. I EMMA visas nutidskonst, modernism och design. Klassificeringen i konst och design, eller konstindustri, är inte alltid entydig. Dessutom förändras attityder och gränser raseras.

Utställningens beskyddare, republikens presidents maka Jenni Haukio gav ett rörande tal på utställningens vernissage.

Relaterat innehåll