Espoo Museum of Modern Art

© Ari Karttunen / EMMA
© Ari Karttunen / EMMA

22.10.2014 - 11.01.2015

Tuomas A. Laitinen: Fundamental Matter

Stiftelsen Finlands Konstakademi tilldelade sitt nyinrättade pris till bildkonstnären Tuomas A. Laitinen (född 1976) som skapar storslagna installationer av ljud, ljus och rörliga bilder. I priset ingår utställningen Fundamental Matter som öppnas på EMMA i oktober 2014. Utställningen ger sig i kast med aktuella globala frågeställningar.

Huvudverket i utställningen är en fyrkanals videoinstallation, Conductor, där fokus ligger på förändringar i den av människan skapade miljön i form av materiens kretslopp. Utställningen omfattar både enkanals videoverk och installationer i rummet. Samtliga fem verk är nyskapade alster för utställningen.

Tuomas A. Laitinen gick ut utbildningsprogrammet i tid- och rumkonst vid Bildkonstakademin 2008. På sistone har han arbetat bland annat i USA, Tyskland och Estland. Merparten av hans projekt under de senaste åren finns i Kina. Verk av Laitinen har också visats i Finland, Australien, Japan och Turkiet.

Relaterat innehåll