Espoo Museum of Modern Art

Wong Ping: Stop Peeping. Video still.
Wong Ping: Stop Peeping. Video still.

07.06.2023 - 20.08.2023

Wong Ping: Stop Peeping

I medierummets verk under sommarsäsongen uppstår varma känslor. Animationen Stop Peeping har gjorts med klara färger och ett avskalat bildspråk som refererar till populärkulturen. Berättarfiguren i videon är en man som arbetar långa dagar med två jobb och som iakttar sina grannar genom ett litet hål i väggen.

Konstnären Wong Ping (f.1984) bor och arbetar i Hong Kong. I sin animation Stop Peeping behandlar han på ett roligt men samtidigt spänningsmättat sätt kroppslighet, sexualitet och konfigurationer mellan könen. Animationens berättande ter sig lättsamt men präglas av uppdämda känslor och tvångsföreställningar samt absurd humor.

Verket är utställd i utställningen Berörings medieutrymme.

Relaterat innehåll