Espoo Museum of Modern Art

Installation view, Wu Tsang, Lovesong, at Galerie Isabella Bortolozzi, Berlin, 2021. Courtesy the artist and Galerie Isabella Bortolozzi, Berlin. Photos: © Graysc.
Installation view, Wu Tsang, Lovesong, at Galerie Isabella Bortolozzi, Berlin, 2021. Courtesy the artist and Galerie Isabella Bortolozzi, Berlin. Photos: © Graysc.

06.09.2023 - 14.01.2024

Wu Tsang: Anthem

Wu Tsangs (f. 1982) verk Anthem on är ett musikbaserat konstverk och ett filmatiskt porträtt av sångaren, kompositören och transaktivisten Beverly Glenn-Copeland (f. 1944).

Den amerikanska konstnären Wu Tsangs arbete bygger på samarbete och interaktion. I sina verk ifrågasätter konstnären ofta begrepp som gäller det traditionella konstnärskapet och upphovsrätten. I verket Anthem framför Glenn-Copeland sin egen musik. Andra musiker faller in i musiken och skapar en polyfon väv. Verkets namn Anthem hänvisar till en mindre känd betydelse hos ordet – en andlig sångstil där man kallar och svarar på de andra sångarna.

Videon projiceras på ett ridåtyg som enligt konstnären representerar ett förändringstillstånd, som en föreställning som precis ska börja. Verket premiärvisades på Guggenheim-museet i New York som en stor, rumslig ljudinstallation. På EMMA ses en version av verket som anpassats till en mindre lokal.

I centrum för verket Anthem står kopplingen till en annan människa. Perspektivet fördjupas av videoverket ∞ som visas vid sidan av huvudverket. I det diskuterar Beverly Glenn-Copeland konsten och kärleken med sin fru Elizabeth Glenn-Copeland.

  • 06.09.2023 - 14.01.2024
  • 2. våningen
  • 20€ / Vuxna över 29 år

    10€ / 18–28-åringar och övriga rabattgrupper

    0€ / Under 18 och över 70 år

    0€ / Museikortet

Installation view, Wu Tsang, Lovesong, at Galerie Isabella Bortolozzi, Berlin, 2021. Courtesy the artist and Galerie Isabella Bortolozzi, Berlin. Photos: © Graysc.