Guidning

KULPS! för Esboskolor

  • Längd: 1h
  • Rekommenderad gruppstorlek: 1-25
  • Skolor

  • 0€ / grupp

Varför görs konst? Vad behövs konsten till? Huvudteman i EMMAs KULPS! är engagemang, identitet och berättelse. Med deras hjälp får eleverna lära sig om konstens nödvändighet, empati och emotionell kompetens.

EMMAs KULPS! ”Konsten är för mig” är en guidning som är planerad utgående från den nationella läroplanen för den grundläggande utbildningen. Med guidningen genom EMMAs utställning kommer konsten närmare skolelevernas egen värld. Museer och museibesök blir en naturligare del av de ungas vardag.

Temat är samma för varje årskurs, men uppgifterna och innehållet varierar. Programmet består av en förhandsuppgift, en museirunda och en fortsättningsuppgift. EMMA är Så ofta du vill -objekt. Så ofta du vill -objekt varifrån gruppen avgiftsfritt kan välja ett eller fler besöksmål per läsår, ingen begränsning på antal.

Se uppgifterna.

De här kan intressera dig också