Guidning

KULPS! för Esboskolor

  • Längd: 1h
  • Rekommenderad gruppstorlek: 1-15
  • Skolor

  • 0€ / grupp

Med guidningen genom EMMAs utställning kommer konsten närmare skolelevernas egen värld. EMMA är Så ofta du vill -objekt.

Ny Kulps-guidning från 1.4.

Under EMMAs Kulps! -guidning ser vi på konst som talar om miljön och miljöförändringar. Genom spel får vi lära oss hur nödvändiga våra val är – skapande och fantasi belastar inte miljön!

Nyhet: Från och med hösten 2020 kan också förskolegrupper boka in en Kulps!-guidning!

EMMAs KULPS! ”Konsten är för mig” är en guidning som är planerad utgående från den nationella läroplanen för den grundläggande utbildningen. Med guidningen genom EMMAs utställning kommer konsten närmare skolelevernas egen värld. Museer och museibesök blir en naturligare del av de ungas vardag.

Temat är samma för varje årskurs, men uppgifterna och innehållet varierar. Programmet består av en förhandsuppgift, en museirunda och en fortsättningsuppgift. EMMA är Så ofta du vill -objekt. Så ofta du vill -objekt varifrån gruppen avgiftsfritt kan välja ett eller fler besöksmål per läsår, ingen begränsning på antal.

Se uppgifterna.

De här kan intressera dig också