Espoo Museum of Modern Art

06.06.2018 - 17.02.2019

Futuromania – Designing Future Living

Framtidsvisioner har alltid fascinerat arkitekter, miljöplanerare, formgivare och konstnärer. Futuromania – Designing Future Living presenterar inhemska arkitekters och formgivares boende- och stadsvisioner från 1950–1960-talen.

Utställningen Futuromania – Designing Future Living belyser vilka slags visioner modernismens klassiker inom arkitektur och design hade för framtidens levnadssätt. Hur ser de ut idag, dessa halvsekelgamla visioner om en framtid full av fritidsmöjligheter och obegränsade resurser?

Matti Suuronens klassiska byggnad Futuro presenteras ur nya perspektiv tillsammans med andra ritningar och planer i Suuronens serie Casa Finlandia. Också Aarne Ervi utnyttjade plastmaterial i sitt Morgondagens hus (1955).

Framtidens stad 2000, ett tävlingsbidrag som Tapio Wirkkala gjorde till världsutställningen i Bryssel 1958, presenteras med en ny 3D-modellering. I Wirkkalas förslag ingick stora skulpturala boendekvarter där stadsborna färdades på en elektrisk monorailbana.

Därtill presenteras Armi Ratias filosofi kring framtidens boendemiljö såsom den utformades i Aarno Ruusuvuoris s.k. Marikylä-byggnader. Futuromania fungerar som ett slags syntes av modernismens visioner om framtidens livsstil och teknologi.

Aamu Song och Johan Olin (COMPANY) bidrog till utställningen med Korthus, ett verk som publiken fick delta i. Verket väcker tankar kring framtidens boende sett ur dagens perspektiv.

Utställningen ingår i Utställningscentret WeeGees program kring Futurohusets 50-årsjubileum. Samarbetspartner i utställningen Futuromania är KAMU – Esbo stadsmuseum, Stiftelsen Tapio Wirkkala Rut Bryk och Utställningscentret WeeGee/Esbo evenemangs- och kulturtjänster. Utställningen understöds av Innovarch. Också Arkitekturmuseet, Designmuseet och Nationalgalleriets arkivsamlingar har lånat material till utställningen.

  • © Borahan Topcu / EMMA

  • © Ella Tommila / EMMA

  • © Ella Tommila / EMMA

  • Tapio Wirkkala, Framtidens stad 2000, skiss, TWBR

  • © Ella Tommila / EMMA

  • © Ari Karttunen / EMMA
  • Voima Graphics: Tolkning av Tapio Wirkkalas plan för Framtidens stad 2000, 2018 (1958).
  • Tapio Wirkkala, skiss, Stiftelsen TWRB
  • Matti Suuronen: Venturo (Casa Finlandia 45), Esbo stadsmuseum

Relaterat innehåll