Espoo Museum of Modern Art

Tony Oursler: Lens Flare Eye, 2005, EMMA – Samlingen för Esbo moderna konstmuseum. © Ari Karttunen / EMMA
Tony Oursler: Lens Flare Eye, 2005, EMMA – Samlingen för Esbo moderna konstmuseum. © Ari Karttunen / EMMA

06.06.2017 - 10.09.2017

Nokias donationssamling

Nokias donation, som omfattar 27 verk av internationellt kända finländska och utländska konstnärer görs med anledning av hundraårsjubileet av Finlands självständighet, och verken blir en permanent del av EMMA-samlingen. I utställningen visas ett urval av dem.

Temana hos verken i Nokias donationssamling hänför sig till människan, vetenskapen, naturen och tekniken. Centralt i många verk är människans relation till miljön och olika betraktelsesätt. Verken har skapats med olika tekniker: bland dem återfinns målningar, grafik, fotografier, videokonst och installationer.

Nokia Abp är ett finländskt företag med global verksamhet inom datakommunikation. Under årens lopp har företaget byggt upp en omfattande konstsamling. De samtida verken i samlingen har funnits på företagets dåvarande huvudkontor på Kägeludden i Esbo. Donationen omfattar 27 verk av internationellt kända finländska och utländska konstnärer. De skapade sig en karriär under samma tid som Nokia expanderade, från mitten av 1990-talet.

Utställningens konstnärer:
Hans-Christian Berg / Susanne Gottberg / Lei Hong / Richard Human / Anselm Kiefer / Esko Männikkö / Jussi Niva / Tony Oursler / Roxy Paine / Osmo Rauhala / Matthew Ritchie / Fred Tomaselli / John Tremblay / Bill Viola / Qiu Zhijie

Donationen görs med anledning av hundraårsjubileet av Finlands självständighet, och verken blir en permanent del av EMMA – Esbo moderna konstmuseums samling. I utställningen visas ett urval av dem.

Relaterat innehåll