Espoo Museum of Modern Art

Tatsuo Miyajima: Sky of Time, 2019. © Ari Karttunen/EMMA

09.10.2019 - 08.03.2020

Tatsuo Miyajima: Sky of Time

Den världsberömde japanska konstnären Tatsuo Miyajimas utställning Sky of Time är en fortsättning på EMMAs och Saastamoinenstiftelsens nya samarbetsform, vars mål är att årligen beställa ett verk till museets samling av en intressant och aktuell nutidskonstnär. Verket planeras platsspecifikt för EMMAs utrymmen och runt om det hela byggs en kuraterad utställningshelhet av konstnärens aktuella produktion.

Tatsuo Miyajima (f. 1957) behandlar i sina experimentella och filosofiska verk begrepp som tid och evighet. Hans brand, det vill säga digitala LED-nummer som ändras i all oändlighet, symboliserar tidens eviga flöde och vår uppfattning om världsalltet.

Verket Sky of Time som gett utställningen dess namn är en meditativ installation med hundratals LED-sifferdisplayer i taket på den mörklagda utställningslokalen. På de små displayerna växlar gröna siffror oavbrutet mellan ett och nio, men vid noll släcks displayen för ett ögonblick. Den gröna färgen i verket refererat till norrsken, som konstnären berättar att han upplevt två gånger i samband med att han besökte utställningen Snow Show i Rovaniemi 2004.

Tatsuo Miyajimas minimalistiska verk förmedlar tre buddistiskt förankrade principer som varit viktiga för hans verk: ”Förändras ständigt”, ”Stå i kontakt med allt” och ”Fortsätt för evigt”. Också begreppet slump är viktig för Miyajima. LED-displayernas komposition och programmeringen av siffrornas rytm har han gjort med hjälp av ett slumpbaserat system. Då siffrorna börjar växla kan deras rytm inte längre kontrolleras utifrån. För Miyajima representerar den sortens slump naturens sätt att fungera.

Miyajima började arbeta med LED-ljus redan i början av sin karriär på åttiotalet. Under fyra decennier har han hållit utställningar på många betydande museer, såsom SF MoMA i San Francisco (1997), Museo d’Arte Contemporanea i Rom (2004), konstmuseet Ullens i Peking (2011), Sydneys museum för samtidskonst (2016) samt konstmuseet Minsheng i Shanghai (2019). Därtill har hans verk visats bland annat på Venedigbiennalen (1988, 1999).

Sky of Time visas förutom kommissionsverket också två andra verk av Tatsuo Miyajima: Counter Falls (2018) samt Counter Steps som monteras på trappan upp till museet. Inom ramen för Saastamoinenstiftelsens utställning Beröring med verk ur stiftelsens konstsamling visas därtill ett tidigare verk av Miyajima, Changing Time With Changing Self, (2001).

Kuratorer för utställningen Sky of Time är EMMAs intendent Arja Miller och ordföranden för Saastamoinenstiftelsens konstutskott Päivi Karttunen.

Relaterat innehåll