Espoo Museum of Modern Art

© Ari Karttunen / EMMA
© Ari Karttunen / EMMA

26.11.2018 - 01.02.2019

Teemu Lehmusruusu: Parent Matter

I sin installation Parent Matter förenar Teemu Lehmusruusu projektioner med naturmaterial som formats av både människan och geologiska krafter. Verket studerar den osynliga världen i vår planets jordmån, den värld som möjliggör livet på jordytan. Installationen ingår i SEB:s och EMMAs utställningsserie som presenterar EMMAs nya samlingsverk. Fritt inträde!

Jordskorpans formationer förändras oavbrutet trots att de ur ett mänskligt perspektiv känns nästan oföränderliga. En fjärdedel av planetens biodiversitet finns i jordmånen, och denna diversitet hotas nu av klimatförändringen. Parent Matter vill få oss att begrunda hur vi påverkar balansen i naturen och vilka konsekvenser våra handlingar har.

Verkets namn refererar till den geologiska termen ”parent material”, jordens modermaterial, dvs. urberg och stenlager som tillsammans bestämmer jordmånens beskaffenhet. Utställningens namn Parent Matter kan ses som en syftning på olika materials koppling till varandra. Genom en sådan tolkning ses jordmånen som människans moder, förfader och utfodrare.

Fragmenter av Pauliina Haasjoki’s diktsamling Promessa – som kommer ut i 2019 – visas som en del av konstverket.

Teemu Lehmusruusu (f. 1981) är en medie- och installationskonstnär från Helsingfors som i sina verk utforskar förutsättningarna för människans och naturens existens. Lehmusruusu är utexaminerad från Aalto-universitetet, utbildningsprogrammet i fotografikonst, och har därtill studerat på Universität der Künste i Berlin. För närvarande arbetar han med det mångåriga projektet Trophic Verses – Trofiska verser som studerar fenomen i jordmånen. Lehmusruusu är också doktorskandidat vid institutionen för konst vid Aalto-universitetet.

Som ett resultat av samarbetet mellan SEB (Skandinaviska Enskilda Banken) och EMMA visas nya verk ur EMMAs samlingar i SEB:s entréhall. En ledande tanke i SEB:s verksamhet är att kreativitet, innovativitet och modet att se världen med andra ögon bildar nyckelfaktorer då vi bygger en bättre värld. EMMA åter är ett konstmuseum som erbjuder starka upplevelser framsprungna ur konstens kraft. Museet vill visa konst på ställen där människor rör sig och lever sina liv.

Öppet vardagar kl. 9–16.
SEB, Södra Esplanaden 18, 00130 Helsingfors
Fritt inträde

Relaterat innehåll