Espoo Museum of Modern Art

EMMA gav 50-åringen Esbo en konstpresent – Kerttu Horilas offentliga konstverk Esbos Nelli gläder stadsborna på Toppelundsstranden

Kerttu Horila, Esbos Nelli, 2022. Gäddvik. © Ari Karttunen / EMMA.
Kerttu Horila, Esbos Nelli, 2022. Gäddvik. © Ari Karttunen / EMMA.

EMMA har donerat ett konstverk till esboborna för att fira stadens 50-årsjubileum. Verket Esbos Nelli som beställts av Kerttu Horila är en ambulerande skulptur om årligen flyttas till en ny plats som stadsborna väljer. Verket avtäcktes måndagen den 6 juni på Toppelundsstranden i konstnärens närvaro. Stadsdirektör Jukka Mäkelä tog emot gåvan för esbobornas del.

På en blå grå bänk på Toppelundsstranden i Esbo sitter nu en skulptur i mänsklig storlek som man kan sätta sig bredvid: Esbos Nelli. Bronsskulpturen som Kerttu Horila har skapat kommer i framtiden att glädja esboborna och besökare i Esbo på olika platser i staden. Esbos Nelli flyttar årligen till en ny plats och blir på detta sätt en del av vardagen för flera stadsbor. Valet av plats för skulpturen sker som när en stafettpinne ges vidare. Nästa plats för Esbos Nelli väljs av Esbos ungdomsfullmäktige, som i sin tur utser den som ska välja den följande platsen för skulpturen. Skulpturen som EMMA har beställt av konstnären kommer också att ingå i museets egen EMMA-samling.

Esbos Nelli är en moderlig och vänlig kombination av människa och hund, som håller en hundvalp under armen. Konstnär Kerttu Horila sitter bredvid Esbos Nelli. © Ari Karttunen / EMMA.  

Kerttu Horila (f. 1946) är en skulptör som är känd särskilt för sina människoskulpturer i naturlig storlek i det offentliga rummet. Horilas huvudsakliga material är keramik, men hon har också utfört ett flertal offentliga skulpturer i brons. Konstnären själv säger att inspirationen för verken härstammar i observation av människor, såväl människors gestalt och gester som minspel, vilket gör skulpturerna till mycket mänskliga personer.

Verket avtäcktes måndagen den 6 juni på Toppelundsstranden i konstnärens närvaro. Stadsdirektör Jukka Mäkelä tog emot gåvan för esbobornas del. © Ari Karttunen / EMMA.

EMMAs arbete med offentlig konst gör en betydande del av verken i EMMA-samlingen tillgängliga för alla stadsbor runt om i stadsbilden i Esbo. Esbos Nelli är museets gåva till Esbo som fyller 50 år och till esboborna. Du kan också föreviga dig själv tillsammans med Nelli och dela bilden i de sociala medierna med taggen @emmamuseum eller @espooesbo och på så sätt delta i att fira 50-åringen Esbo också i de sociala medierna. 

 

Läs mera