Espoo Museum of Modern Art

Guidning

Guidning för barn och unga

  • Längd: 1h
  • Rekommenderad gruppstorlek: 1-32
  • Skolor och daghem

  • 0€ / daghem och förskolor

    44€ / andra skolgrupper

    121€ / helger

På guidningen bekantar vi oss med konsten genom olika övningar och berättelser på ett åldersanpassat sätt. Med guiden får din grupp mera ut av konsten!

Guidningen lämpar sig för daghem, förskolor, låg- och högstadieskolor, gymnasier och övriga skolor på andra stadiet.  Guidningen kan också bokas för hobbygrupper.

Guidningarna för barn och unga stöder läroplanen och målen för mångsidig kompetens. Konst passar utmärkt in i småbarnspedagogik och i ämnesöverskridande fenomenbaserat lärande.

Upplevelser och deltagande är centralt för våra guidningar. Vi bekantar oss med konsten genom diskussioner och funderar tillsammans. Vi beaktar åldersgruppen i guidningens innehåll, med t.ex. 4–6-åringar använder vi en metod för sagoberättande.

Under guidningen prövar vi på övningar i visuell läskunnighet, lär oss multilitteracitet och uttrycksförmåga samt utvecklar emotionella och kommunikativa färdigheter.  Dessutom bekantar vi oss med olika tekniker inom konsten och konsthistoria. Under besöket får deltagarna också en inblick i museet som konstens hem och museiverksamheten i allmänhet.

Konst är mångsidigt! Bekanta dig med utbudet av utställningar på EMMA och välj den utställningen eller de utställningarna som passar din grupp bäst. Berätta vid bokningen om gruppens särintressen och behov. Boka guidningen i god tid, senast en vecka innan.

Guidningens läng är c. 1 timme. Rekommenderad gruppstorlek är 1–32 personer. Om ni har en större grupp, kan vi boka två simultana guidningar.

Bekanta dig med EMMAs museitips före museibesöket!

Relaterat innehåll

De här kan intressera dig också