Guidning

Guidning för barn och unga

  • Längd: 1h
  • Rekommenderad gruppstorlek: 1-25
  • Skolor och daghem

  • 0€ / daghem och esikoulu grupps

    30€ / muut koulu grupps

På en guidad tur kan du bekanta dig med konstens värld genom egen aktivitet och via berättelser. Guidningarna är åldersanpassade. Med en guide får din grupp mer ut av konsten!

På en guidad tur kan du bekanta dig med konstens värld genom egen aktivitet och via berättelser. Guidningarna är åldersanpassade. Boka en guidning åt en dagisgrupp, en låg- och högstadieskola, gymnasister, yrkesskolelever eller andra studerande på andra stadiet. Guidningarna passar också för hobbygrupper och t.ex. scouter.

Guidningarna för barn och unga stöder skolornas läroplan och målen för mångsidig kompetens. Konst passar utmärkt för småbarnspedagogik och fenomenbaserat lärande. Lägsta åldern för guidningarna är 4 år.

Dagis- och lågstadiegrupperna får uppleva, delta, lyssna och förundras på våra guidningar. Vi använder bland annat engagerande sagoberättande [Linkki sadutus ulkoinen] och gör övningar i bildläsning. Högstadieelever samt gymnasister och andra studerande på andra stadiet får på guidningarna lära sig multilitteracitet (förmåga att tillägna sig olika slag av texter), uttrycksförmåga och emotionella och kommunikativa färdigheter. Dessutom får de bekanta sig med olika konstekniker och med konsthistorien. Deltagarna får också stifta bekantskap med museet som ett hem för konsten och överlag med museets verksamhet.

Då du bokar en guidning, berätta om gruppens särintressen och behov. Konsten är anpassningsbar! Boka en guidning i god tid, allra senast en vecka i förväg.

Relaterat innehåll

De här kan intressera dig också