Espoo Museum of Modern Art

EMMAs utställningsprogram 2022

Jakob Kudsk Steensen, RE-ANIMATED, 2018-2019. Video & VR installation still.
Jakob Kudsk Steensen, RE-ANIMATED, 2018-2019. Video & VR installation still.

EMMAs tema för år 2022 är Kristallkula och estraden överlåts till konstens och formgivningens visionärer. Kristallkulan är en metafor för visioner av framtiden, kreativa drömmar och konstnärernas särskilda förmåga att förutse det kommande.

Inkommande år presenterar EMMAs program intressanta konstnärer inom samtidskonsten och formgivningen, samt modernismens klassiska konstnärer vars produktion förenas av att de var visionära i sin tid. Temat tar sig uttryck både i utställningarnas innehåll och i EMMAs övriga program.

 

Året inleds med den världsberömda konstnären Daniel Burens utställning, som inte bara breder ut sig i museet utan också i det urbana rummet utanför museet. På hösten öppnar På spaning efter nutiden, en bred översikt över samtidskonsten som vänder blickarna mot aktuella teman inom både konsten och samhället, med särskilt fokus på relationen mellan människan, naturen och teknologin. På hösten öppnar också en utställning med skulpturer av Tapio Wirkkala, den ledande figuren inom modern, finsk design. Året kulminerar då designsamlingen Collection Kakkonen i november öppnar i en nybyggd utställningssal på bottenvåningen.

Kristallkulan refererar till konstnärernas och formgivarnas sätt att arbeta visionärt, modigt och före sin tid, något som förenar konstnärerna i programmet för nästa år. Är konstnärerna de som har tillgång till kristallkulan och som genom den konstnärliga processen kan förutse det som komma skall? Kristallkulan är som ett prisma som reflekterar olika verkligheter och för fram nya sätt att se och uppleva.

Den franska konstnären Daniel Buren (f. 1938) är känd som en radikal förnyare av bildkonsten som redan i 50 år har utmanat vår konstuppfattning och tänjt på museets gränser. Konstnären som fortfarande är mycket aktiv skapar på EMMA ett helt nytt, omfattande helhetsverk som leker museets arkitektoniska egenskaper: horisontaliteten och det naturliga ljuset som flödar in genom museets fönster. Daniel Buren är en gigant inom samtidskonsten som under sin långa karriär hållit mer än 3000 utställningar i olika lokaler och på olika platser runt om i världen. Vid sidan av utställningen som visas på EMMA planerar Buren konstaktioner och händelser i det offentliga rummet i Esbo. Kuratorer för utställningen är EMMAs intendent Arja Miller i samarbete med Simon Friese, ledare för danska Creator Projects.

Daniel Buren: Les Deux Plateaux, sculpture permanente in situ, cour d’honneur du Palais Royal, Paris, 1985-1986. Détail. © DB-ADAGP Paris.

På hösten intas EMMA av en omfattande, internationell grupputställning, På spaning efter nutiden. Utställningen är en del av EMMAs koncept med återkommande utställningar där vi med konstens medel utforskar vår egen tids väsen och föregriper den kommande utvecklingen som föds ur en konstnärlig, intuitiv process. Konstnärer har en särskild förmåga att tänka utanför de invanda modellerna, och därför är det särskilt intressant att vända sig till dem då vi letar efter nya infallsvinklar på mänskligheten och kryssar fram mellan nutidens stora utmaningar, som exempelvis klimatkrisen och de algoritmiska systemen. Konstnärerna på utställningen På spaning efter nutiden frågar bland annat om teknologin kan hjälpa oss inte bara med vår självförståelse utan också med att utveckla en ny relation till naturen, som inte bygger på den nytta vi får ut av naturen.

Konstnärer på utställningen är: Refik Anadol, Dora Budor, Sougwen Chung, Heather Dewey-Hagborg, Stephanie Dinkins, Teemu Lehmusruusu, Rafael Lozano-Hemmer, Agnieszka Kurant, Brandon Lipchik, Jaakko Pietiläinen, Sondra Perry, Anna Ridler, Raimo Saarinen, Jenna Sutela, Jakob Kudsk Steensen och Lu Yang.

Den första På spaning efter nutiden -utställningen visades på EMMA år 2016. Utställningens namn hänvisar till Olavi Paavolainens essäsamling med samma namn (1929), där han diskuterar den moderna människans upplevelse och identitet i en snabbt föränderlig tid. År 2022 utvidgas utställningen På spaning efter nutiden också till utställningen Beröring, som presenterar Saastamoinen stiftelsens konstsamling. Stiftelsen har till sin samling köpt in Dora Budors stora installation The Preserving Machine samt Sondra Perrys och Jaakko Pietiläinens verk som alla till sin tematik anknyter till utställningen På spaning efter nutiden.

Dora Budor, The Preserving Machine, 2018–19. © Philipp Hänger / Kunsthalle Basel. Saastamoinen stiftelsens konstsamling / EMMA – Esbo moderna konstmuseum.

I mediesalen på utställningen Beröring visas under 2022 en serie på tre medieverk som ingår i helheten Lyssna till tystnaden, som öppnade på hösten 2021: Erkan Özgens Wonderland, Jeannette Ehlers Black Bullets och Maija Blåfields The Fantastic.

I samarbete med Stiftelsen Tapio Wirkkala Rut Bryk sätter EMMA upp utställningen Form, med arkitekt Juhani Pallasmaa som kurator. Utställningen fördjupar sig i det skulpturala i Tapio Wirkkalas produktion. Utställningen Tapio Wirkkala – Form öppnar i Visningslagret Bryk & Wirkkala den 5.10.2022.

Årets program kulminerar då konst- och designsamlaren, bergsrådet Kyösti Kakkonens designsamling Collection Kakkonen som deponerats på EMMA öppnar för publiken i november 2022. Avtalet om att samlingen deponeras och ställs ut har ingåtts genom ett samarbete mellan Kakkonen, Esbo stad och EMMA. Samlingen får nya utrymmen i utställningscentret WeeGee och samtidigt utvidgas EMMAs verksamhet betydligt. Samlingsutställningen Collection Kakkonen är betydande även i internationell skala, och den presenterar den finska glas- och keramikkonstens pärlor från modernismen till idag.

Liisa Hallamaa, tallrikar, 1950–1970-talet. Helena Tynell, Skog, 1966. Collection Kakkonen © Rauno Träskelin.

I april 2022 ordnar de olika aktörerna i WeeGee igen den populära Barnens museifestival. På festivalen gör vi en upptäcktsresa genom historien med konstens medel.

Under 2022 visas på EMMA:
Erkan Özgen: Wonderland 1.2–1.5.2022
Daniel Buren 2.3–17.7.2022
Jeannette Ehlers: Black Bullets 10.5–14.8.2022
På spaning efter nutiden 27.8.2022–15.1.2023
Dora Budor: The Preserving Machine 24.8.2022–
Maija Blåfield: The Fantastic 24.8–27.11.2022
Tapio Wirkkala – Form 5.10.2022–
Collection Kakkonen 9.11.2022–
Chiharu Shiota: Gränsöverskridande till 27.11.2022

Läs mera