Espoo Museum of Modern Art

05.06.2019 - 01.03.2020

Interwoven – Sammanvävda

Sammanvävda är en utställning som behandlar interaktionen mellan textildesign och bildkonst, med fokus på nutidens djärva och framåtskridande materialvärldar. Fibrerna, de olika teknikerna, materialkänslan och mångfalden rör sig inom konstens och konsthantverkets traditioner, men riktar sig också starkt till teknologin och framtiden. Textilen uttrycker något uråldrigt om det värme -och skyddsbringande, men också som en förmedlare av olika tekniker och berättelser generationer emellan.

De 12 konstnärer som medverkar i utställningen närmar sig textil genom kreativt experimenterande, via sitt tekniska kunnande och genom att fördomsfritt använda sig av nya material. Verken formar en mångfacetterad bild av textilens möjligheter i gränssnittet mellan nutidskonst och formgivning. Textilens forntida roll som en förmedlare av berättelser, kunskap och kultur lyfts i utställningen fram på ett nytt sätt.

Konstverk av:
Sheila Hicks, Hanna-Kaisa Korolainen, Maija Lavonen, Pia Männikkö, Nithikul Nimkulrat, Kärt Ojavee, Bella Rune, Kustaa Saksi, Sue Stone, Johanna Ulfsak, Timo Vaittinen, Sandra Wirtanen.

  • Interwoven © Ari Karttunen / EMMA

  • Interwoven © Ari Karttunen / EMMA

  • Timo Vaittinen, Dream Team (2019). © Ari Karttunen / EMMA

  • Interwoven © Ari Karttunen / EMMA

  • Maija Lavonen, Randigt ljus, 2006 © Ari Karttunen / EMMA

  • Interwoven © Ari Karttunen / EMMA

Konstnärintervju: Kärt Ojavee och Johanna Ulfsak

Hanna-Kaisa Korolainen berättar om sin handtuftade Alfabet rya (2019) och tankarna bakom arbetet.

Timo Vaittinen berättar om sitt nya verk Dream Team, 2019.

Relaterat innehåll