Espoo Museum of Modern Art

EMMAs program för 2019 är ut!

© Hanna Putz
© Hanna Putz

Konstnärspersonligheter och stjärnstoft!

En av vår tids mest intressanta konstnärer Jonathan Meeses, Daniel Richters och Tal R:s egenartade grupputställning The Men Who Fell from Earth inleder EMMAs utställningsprogram 2019. Deras verk har inte visats på ett så omfattande sätt tidigare i Finland.

Michael Jackson: On The Wall fortsätter EMMAs år med inriktning på internationellt stora konstnärsnamn. Utställningen, som öppnas i augusti, sammanför en grupp betydande världsstjärnor, som har inspirerats av popikonens produktion och person, samt tolkat fenomenet i deras egen konst under årtionden.

Under hösten fortsätter åter EMMAs och Saastamoinenstiftelsens samarbete, nu kring den japanska nutidskonstnären Tatsuo Miyajimas nya, experimentella beställningsverk.

EMMA framträder även på världsarenan genom att Rut Bryks keramikbaserade utställning turnerar i Japan. I EMMAs visningslager lyfts en helhet av Bryks Seita-tyger fram, som inte visats tidigare. I utrymmet för tillfälliga utställningar mitt i visningslagret visas nutida textilkonst i Interwoven – Sammanvävd.

Beröring-utställningens huvudtema är mänsklighet och ett brett och mångsidigt utbud av nutidskonst, allt från teckningar tillinstallationer och mediakonst ställs ut. Konstsamlingen, som är en av Finlands mest betydande, visas permanent på EMMA och öppnar fönster till den finländska och internationella nutidskonsten. I utställningens mediarum visas under våren Jonna Kinas verk Arr. for a Scene (2017) och under sommaren Pilvi Takalas Players (2010).

EMMA är ett levande museum där man kan njuta av konst också via att göra och erfara. Expertguidningar, konstverkstäder och EMMA Talks fortsätter genom att belysa olika konst- och designteman och processerna bakom. I mars ordnar utställningscentret WeeGees aktörer tillsammans för tionde gången Barnens museifestival nu med temat Traffic Jam – trafikjam!

Design och arkitektur ventileras igen under hösten i evenemanget Design+WeeGee, där aktuella röster från arkitekturens och formgivningens arena lyfts fram och publiken aktiveras i verkstäder.

Photo: Nina wearing Broken Dahlia rug (2018) by Hannakaisa Korolainen. © Eeva Suorlahti

Läs mera