Espoo Museum of Modern Art

EMMAs utställningsprogram för 2023 har publicerats

Yrjö Kukkapuro © Paula Virta / EMMA
Yrjö Kukkapuro © Paula Virta / EMMA

EMMA skapar en scen för många olika typer av möten och presenterar konst och formgivning från modernismen till idag. Dialogen mellan konstens och vetenskapens olika former har inspirerat, skapat nya intressanta perspektiv och innehåll som ruskat om gränserna mellan dem. Årets huvudutställning ställer formgivaren Yrjö Kukkapuros produktion i dialog med bildkonsten.

EMMAs designutbud fördjupas då årets huvudutställning, Yrjö Kukkapuro – Det magiska rummet öppnar för publiken i mars. Utställningen presenterar Yrjö Kukkapuro (f. 1933), en person som länge har haft stort inflytande på finsk formgivning, och hans produktion som är färggrann, fantasifull och utnyttjar experimentella former. Hans stora och långvariga inspiration har varit konsten och på utställningen som hålls under formgivarens 90 års jubileumsår ställs ut konstverk som har inspirerat honom i dialog med hans möbler och prototyper. Slutresultatet är en mångsidig helhet av skaparglädje. 

“Då Yrjö Kukkapuros utställning har öppnat visas hela fyra betydande utställningar i skärningspunkten för formgivning och konst på EMMA: Bryk & Wirkkala -visningslagret, Tapio Wirkkala – Form, Collection Kakkonen samt Yrjö Kukkapuro – Det magiska rummet. Detta stärker ytterligare EMMAs roll som ett konstmuseum som också presenterar formgivning”, gläder sig EMMAs chef Pilvi Kalhama.  

De tvärvetenskapliga öppningarna och dialogen mellan vetenskapen och konsten tar sig uttryck genom hela utställningsprogrammet. I serien av Saastamoinen stiftelsens och EMMAs gemensamma InCollection-komissionsutställningar ses två utställningar under året, Pilvi Takalas Close Watch och Pierre Huyghes Abyssal Plain. Close Watch som behandlar teman kring makt och säkerhet i vår vardagliga miljö bygger på Takalas (f. 1981) erfarenheter av den finska säkerhetsbranschen. Saastamoinen stiftelsen har producerat verket för Finlands paviljong på den 59:e Venedigbiennalen, i samarbete med Frame Contemporary Art Finland. I och med utställningen premiärvisas det flerkanaliga verket i Finland. Samtidigt återvänder det till sitt ursprung och till den samhälleliga diskurs som verket behandlar. Kurator för utställningen är den fria kuratorn och skribenten Christina Li som också har kuraterat Takalas utställning i Venedig. 

Den franska konstnären Pierre Huyghe (f. 1962) hör till de mest efterfrågade samtidskonstnärerna idag. Han utmanar den traditionella konstsynen genom att i sina verk kombinera olika uttryckssätt, konsttekniker, artificiell intelligens och levande organismer. Utgångspunkten för utställningen är akvarieverket Abyssal Plain (Djupets vidd) som nyligen har köpts in till Saastamoinen stiftelsens samling. På EMMA ses en bred helhet av Huyghens produktion. Utställningen utnyttjar också den skoglika parken kring EMMA. Kurator för utställningen är EMMAs intendent Arja Miller i samarbete med Simon Friese från danska Creator Projects.  

Bildkonstnären Hannaleena Heiskas (f. 1973) och dansaren och koreografen Minna Tervamäkis (f. 1968) samarbete som inleddes på EMMA år 2016 och som har rönt stor popularitet fortsätter år 2023. Heiska och Tervamäki skapar en ny tvärkonstnärlig utställningshelhet på EMMA med namnet Metamorphosis. Den kombinerar filmberättande, målning och dans till en upplevelsefylld helhet. Genom de föreställningar som ingår i utställningen förändras och utvecklas utställningssalen under utställningens gång på ett för Heiska och Tervamäki typiskt sätt. 

I medierummet på utställningen Beröring ses under året Jesper Justs (f. 1974) kortfilm The Lonely Villa, Wong Pings (f. 1984) animation Stop Peeping och Wu Tsangs (f. 1982) filmatiska porträtt av sångaren, kompositören och transaktivisten Bewerly Glenn-Copeland (f. 1944) med namnet Anthem. 

Utställningsåret avslutas med prisutställningen över Katarina Reuter (f. 1964) som belönades med Finlands konstakademis pris år 2022. På utställningen ses Reuters detaljerade och skickliga målningar som för fram konstnärens tankar om naturens mångfald och de mikrovärldar den rymmer. 

Barnens museifestival: Nya upptåg18–19.3.2023 

Den årliga Barnens museifestival breder nu ut sig inte bara i men också utanför Weegee-huset, från EMMA och KAMU till det förnyade Lekmuseet och ur- och smyckesmuseet Kruunu på andra sidan gården. På programmet står nya upptåg och lekhumör, massor med skojigt att göra.

Genom att följa föreställningarna och delta i de finurliga verkstäderna runt festivalområdet kommer du snabbt i festivalstämning. På utställningarna kan du bland annat möta Mauri Kunnas älskade figurer, utforska ett leklaboratorium, beundra hantverksskicklighet, fördjupa dig i historien och imponeras av bildkonsten och formgivningen. 

Utställningskalendern för 2023:  

Pilvi Takala: Close Watch 1.2.23–7.5.23  
Yrjö Kukkapuro – Det magiska rummet 1.3.23–14.1.24  
Hannaleena Heiska & Minna Tervamäki: Metamorphosis 5.4–3.9.23
Pierre Huyghe: Abyssal Plain 7.6.23–25.2.24  
Katarina Reuter: Konstakademins prisutställning 4.10.23–14.1.24  

Programmet för medierummet på utställningen Beröring:
Jesper Just: The Lonely Villa 1.2–28.5.2023    
Wong Ping: Stop Peeping 7.6–20.8.2023 
Wu Tsang: Anthem 6.9.2023–14.1.2024

Läs mera